Dane firmy

Najważniejsze informacje dotyczące naszej firmy:

Dane adresowe Biuro Turystyki Żeglarskiej "Róża Wiatrów" sp. z o.o.
ul. Wigury 12/3
90-301 Łódź
Numer NIP 727-274-20-96
Numer Regon 100652395
Numer KRS 0000327025
Rejestr organizatorów Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Numer konta bankowego mBank: 08 1140 2004 0000 3702 7501 3694

  • Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej

    Gwarantem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki

    Róża Wiatrów jest wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych. (Numer wpisu do ewidencji Marszałka Województwa Łódzkiego: 291)
  • Akredytacja Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty

    Róża Wiatrów posiada akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na kursy: Żeglarz jachtowy i Sternik motorowodny.