Dane firmy

Najważniejsze informacje dotyczące naszej firmy:

Dane adresowe Biuro Turystyki Żeglarskiej "Róża Wiatrów"
ul. Wodociągowa 1
11-600 Węgorzewo
Numer NIP 947-111-35-01
Numer Regon 471525574

Dokumenty organizatorów wypoczynku, których imprezy odbywają się w naszym ośrodku:

  • Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej

    Gwarantem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki

    i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.
  • Akredytacja Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty

    Róża Wiatrów posiada akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na kursy: Żeglarz jachtowy i Sternik motorowodny.