Warunki przystąpienia do egzaminu

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień Żeglarza Jachtowego jest ukończenie 14 roku życia najpóźniej w przeddzień egzaminu. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną, która wynosi 250 zł dla osób dorosłych, a 125 dla uczniów i studentów do 26 roku życia.

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień Jachtowego Sternika Morskiego jest ukończenie 18 roku życia. Uwaga, aby uzyskać patent należy też wykazać się stażem morskim wynoszącym co najmniej 200 godzin i uzyskanym w co najmniej dwóch rejsach. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną, która wynosi 350 zł dla osób dorosłych, a 175 dla uczniów i studentów do 26 roku życia.

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego jest ukończenie 14 roku życia najpóźniej w przeddzień egzaminu. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną, która wynosi 250 zł dla osób dorosłych, a 125 dla uczniów i studentów do 26 roku życia.

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień Motorowodnego Sternika Morskiego jest ukończenie 18 roku życia. Uwaga, aby uzyskać patent należy też wykazać się stażem morskim wynoszącym co najmniej 200 godzin i uzyskanym w co najmniej dwóch rejsach. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną, która wynosi 350 zł dla osób dorosłych, a 175 dla uczniów i studentów do 26 roku życia.