Uprawnienia żeglarskie i motorowodne – patenty

Jakie uprawnienia żeglarskie i motorowodne dają poszczególne patenty

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sportu w Polsce obowiązują następujące stopnie żeglarskie:

Oraz następujące stopnie motorowodne:

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym poszczególne stopnie wymieniamy poniżej:

Uprawnienia Żeglarza Jachtowego

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 1. po wodach śródlądowych;

 2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
  od brzegu, w porze dziennej.

W praktyce oznacza to przede wszystkim pełne uprawnienia na śródlądziu. Z patentem Żeglarza Jachtowego możemy po wodach śródlądowych pływać bez żadnych ograniczeń dotyczących akwenu, pory, wielkości jachtu czy powierzchni ożaglowania. Po prostu możemy żeglować każdym jachtem.

Wzór patentu

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 1. po wodach śródlądowych;

 2. o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Wynika z tego, że posiadając stopień Sternika Morskiego mamy pełne uprawnienia na śródlądziu oraz ogromne uprawnienia do żeglowania po morzach. Bez ograniczeń co do akwenu (wszystkie morza i oceany) i bez ograniczeń dotyczących powierzchni ożaglowania. Jedynym limitem jest długość jachtu wynosząca 18 metrów, co stanowi bardzo dużą wielkość.

Wzór patentu

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Uprawnienia Kapitana Jachtowego

Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.

Wzór patentu

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Uprawnienia Sternika Motorowodnego

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 1. po wodach śródlądowych;

 2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
  od brzegu, w porze dziennej;

 3. osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
  do 60 kW.

Wzór patentu

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Uprawnienia Motorowodnego Sternika Morskiego

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 1. po wodach śródlądowych;

 2. o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Wzór patentu

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Uprawnienia Kapitana Motorowodnego

Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich.

Wzór patentu

Awers

Awers

Rewers

Rewers