Lubelszczyzna

Czas trwania: 3 dni.

W celu zamówienia wycieczki zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń lub napisz, a odpowiemy na Twoje pytania!

Dzień 1: Wyjazd do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie z przewodnikiem: zamek, baszta, rynek, Cmentarz Żydowski (Ściana Płaczu), Góra Trzech Krzyży, Wąwóz Korzeniowy Dół. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 2: Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Lublina. Wizyta w Muzeum na Majdanku mieszczącym się na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego – lekcja muzealna połączona ze zwiedzaniem. Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 3: Śniadanie. Wyjazd do Sandomierza. Zwiedzanie z przewodnikiem: Brama Opatowska (taras widokowy), Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika Katedralna, Kościół Świętego Jakuba, dziedziniec zamkowy, sandomierskie wąwozy lessowe, Ucho Igielne, czyli Furta Dominikańska. Obiad. Powrót.


Kazimierz Dolny. Zamek – zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierz Wielkiego; w czasach świetności, w latach 1509-44 zamkiem władali Firlejowie; dzisiejszy stan zamku stanowi efekt prac konserwatorskich prowadzonych głównie w latach 80-tych ubiegłego wieku. Baszta w Kazimierzu Dolnym – najstarszy zabytek miasta; zbudowana w XIII lub XV wieku jako jedyna kamienna część, obecnie nieistniejącego już drewnianego zamku. Góra Trzech Krzyży – wspaniały punkt widokowy na miasto i Małopolski Przełom Wisły; wzniesienie ma wysokość 90 metrów nad dnem doliny Wisły; trzy krzyże zostały ustawione przez mieszkańcy parafii, którzy przeżyli epidemie pustoszące miasteczko w czasie wojny północnej na początku XVIII wieku. Wąwozy lessowe – niezwykłe i ogromnie malownicze, gęstą siecią oplatają miasto; Cmentarz żydowski i Ściana Płaczu – cmentarz powstał w 1851 roku i został całkowicie zdewastowany na początku II wojny światowej; w latach 80-tych ubiegłego wieku z odzyskanych macew na cmentarzu w Czerniawach zbudowano pomnik wzorowany na jerozolimskiej ścianie płaczu; kazimierska ściana płaczu pęka po środku, pękniecie symbolizować ma los polskich i kazimierskich Żydów. Korzeniowy Dół to wąwóz najczęściej odwiedzany, bajkowy charakter nadaje mu światło przedzierające się przez wystające, poskręcane korzenie drzew rosnących na skarpach.

Lublin. Zwiedzanie trasą, wiodąca do najciekawszych zabytków lubelskiego Starego Miasta: Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim, Brama Grodzka, Bazylika ojców Dominikanów, Rynek z gmachem Trybunału Koronnego, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz. Zamek – obecnie siedziba Muzeum Lubelskiego; początki zamku związane są z powstaniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej; za czasów Kazimierza Sprawiedliwego został wzniesiony na wzgórzu gród umocniony drewniano-ziemnym wałem, zaś w pierwszej połowie XIII w. w obrębie górnej części zamku wybudowano murowaną wieżę obronno-rezydencjonalną (donżon, stołp), która jest cennym zabytkiem sztuki romańskiej i jedną z najstarszych budowli na Lubelszczyznie.

Majdanek. Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, tzw. Majdanek, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Podczas wizyty w Lublinie w lipcu 1941 r., powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tysięcy więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji”. Mieli oni stanowić darmową siłę roboczą dla realizacji planów rozbudowy III Rzeszy. Pierwotne zamierzenia dotyczące wielkości obozu kilkakrotnie modyfikowano, każdorazowo zwiększając jego rozmiary i planowaną liczbę więźniów. Tak zwany generalny plan budowy Majdanka, zatwierdzony 23 marca 1942 r., zakładał urządzenie obozu dla 150 000 więźniów i jeńców. Tym samym KL Lublin miał się stać największym obozem w okupowanej Europie. Jednak trudności gospodarcze i niepowodzenia na froncie wschodnim nie pozwoliły na pełną realizację tych planów. Majdanek funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r.

Sandomierz. Brama Opatowska – główny zabytek Sandomierza, jedna z niegdyś czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza, wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku; na szczyt bramy można wejść i z tarasu widokowego podziwiać przepiękną panoramę miasta i okolicy; w systemie murów obronnych Sandomierza było 21 baszt i dwie furty, z czego jedna, dominikańska, zwana Uchem Igielnym, istnieje do dzisiaj. Podziemna Trasa Turystyczna – system dawnych czternasto i piętnastowiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy składowali towary handlowe; obecna podziemna trasa utworzona została przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów (w części z nich udało się zachować pierwotne wątki obmurowań); trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Bazylika Katedralna Narodzenia NMP – kościół gotycki wzniesiony ok. 1360, rozbudowany w poł. XV w.; Zamek – budowla wzniesiona na skarpie wiślanej przez Kazimierza Wielkiego, rozbudowana w XVI wieku; wielokrotnie niszczony i przebudowywany, pełnił różne funkcje, w tym m.in. więzienne; w poł. XX w. przeprowadzono gruntowne prace remontowo-konserwatorskie. Sandomierskie wąwozy lessowe – m.in. Wąwóz Królowej Jadwigi i Świętojakubski; piękne i malownicze doliny, ze zboczami porośniętymi drzewami.