Kotlina Kłodzka i Góry Stołowe

Czas trwania: 3 dni.

W celu zamówienia wycieczki zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń lub napisz, a odpowiemy na Twoje pytania!

Dzień 1: Wyjazd. Przejazd do Kłodzka. Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko z przewodnikiem (część górna oraz podziemne labirynty). Spacer po Starówce, wejście na most gotycki. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
Dzień 2: Śniadanie. Spacer szlakiem Błędnych Skał (zespół form skalnych o wysokości 6 – 11 m, wytworzonych wskutek wietrzenia piaskowca, tworzących labirynt szczelin i zaułków). Obiad. Wycieczka piesza – wejście na Szczeliniec. Kolacja. Ognisko.
Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Czermnej. Wizyta w Kaplicy czaszek. Zajęcia (do wyboru) w gospodarstwie Urszuli i Bogusława Gorczyńskich – Szlak Ginących Zawodów. Obiad. Powrót.


Kłodzko. Swój niepowtarzalny charakter Kłodzko zawdzięcza niezwykle burzliwej i fascynującej ponad 1000-letniej historii. Klimat miasta określają liczne zabytki architektury – historyczny dorobek dawnych mieszkańców oraz dziedzictwo kulturalne. Jedną z największych atrakcji jest twierdza posadowiona na Górze Fortecznej, powstała na miejscu warownego grodu, most gotycki z XIV w., który zdobią, pochodzące z XVII-XVIII, figury świętych, przepiękny gotycko-barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Ozdobą jest rynek, zabudowany pochodzącymi z różnych wieków kamieniczkami, kolumna maryjna z 1680 r., barokowa fontanna z XVII/XVIII w., ratusz wybudowany w miejsce spalonego w II połowie XIX w., wąskie, pełne uroku uliczki. Niezwykłych wrażeń dostarcza zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, o długości ok. 600 m, będącej pamiątką po kilkukondygnacyjnych wyrobiskach korytarzowo-komorowych przekopanych pod miastem przez mieszkańców Kłodzka. Wyremontowana i zaadoptowana pod względem multimedialnym jest dużą atrakcją turystyczną.

Błędne skały. Wytyczony w przesmykach między skałami szlak oprowadza po najciekawszym skalnym mieście w Polsce. Przyrodniczy fenomen Błędnych Skał docenili filmowcy między innymi Andrew Adamson, reżyser dwóch części „Opowieści z Narnii” (drugą nakręcił właśnie w Górach Stołowych). Z kolei Jerzy Łukaszewicz w Błędnych Skałach umiejscowił akcję filmu o Piszczałce – „wesołym diable”, który straszył z małego ekranu młode pokolenie lat osiemdziesiątych.

Szczeliniec Wielki. Kształt najwyższego szczytu w Górach Stołowych uzasadnia nazwę tego pasma. Wierzchołek jest płaski jak stół i ma wysokie, strome zbocza. Dlatego zagospodarowano go jako taras. To właśnie stąd najlepiej podziwiać malowniczy i przeważnie łagodny krajobraz Kotliny Kłodzkiej. Najwyższy punkt pasma (919 m) osiągniemy stając przy Tronie Liczyrzepy czy jak wolą inni – Fotelu Pradziada, gdzie zgodnie z legendą przesiaduje Duch Gór.

Kaplica Czaszek. Zabytek sakralny znajdujący się w Kudowie-Zdroju, w dzielnicy Czermna. Kaplica położona jest w odległości ok. 1 km od centrum Kudowy, w dolinie rzeki Czermnicy. Kaplicę zbudował w latach 1776–1804 ksiądz Wacław Tomaszek, z pochodzenia Czech, proboszcz parafii w Czermnej. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych. Dalsze 20–30 tys. szczątków leży w krypcie pod kaplicą. Na ścianie głównej znajduje się niewielki skromny ołtarz z barokowym krucyfiksem, na którym leżą ciekawsze okazy czaszek.

Gospodarstwo Urszuli i Bogusława Gorczyńskich – Szlak Ginących Zawodów. Prywatny skansen Państwa Gorczyńskich. Powstał w 2001 r., a impulsem było sprowadzenie drewnianego wiatraka ze wsi Potok oddalonej o 500 km. W skansenie można zapoznać się z takimi ginącymi zawodami, jak garncarstwo, kowalstwo, tkactwo i piekarstwo a w ramach zwiedzania – spożyć wiejski chleb ze smalcem wypiekany na miejscu, który zdobył liczne nagrody m.in. kilkakrotnie Ministerstwa Rolnictwa. Istnieją tu czynne warsztaty, w których demonstrowane są prace wykonywane w ramach wymienionych rzemiosł.