Toruń inaczej

Czas trwania: 1 dzień.
Cena: 119 zł za osobę.
Liczba uczestników: 45 + 3 opiekunów gratis.

W celu zamówienia wycieczki zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń lub napisz, a odpowiemy na Twoje pytania!

Program: Wyjazd. Przejazd do Torunia. Wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy posiadającym bogatą ofertę stałych i czasowych wystaw interaktywnych, które dają zwiedzającym możliwość samodzielnego eksperymentowania i poznawania tajemnic nauki. Obiad. Następnie zajęcia (do wyboru) w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej – Prüfferowej, które zajmuje się różnorodnymi aspektami polskiej kultury ludowej (ze szczególnym uwzględnieniem terenów województwa kujawsko-pomorskiego). Powrót.


Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Toruńskie centrum posiada bogatą ofertę stałych i czasowych wystaw interaktywnych, które dają zwiedzającym możliwość samodzielnego eksperymentowania i poznawania tajemnic nauki. Cele placówki to m.in. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, ukazywanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz różnorodnymi formami aktywności kulturalnej i artystycznej. W Centrum znajdują się wystawy stałe oraz czasowe. Wśród wystaw stałych znajdziemy: Wahadło Focaulta (główną ideą ekspozycji jest zademonstrowanie odbiorcom doświadczenia dowodzącego ruchu Ziemi wokół własnej osi), O obrotach (Głównym tematem jest ruch obrotowy i jego zastosowania praktyczne, a także zjawiska z nim związane, takie jak występowanie sił bezwładności w obracających się układach odniesienia, w tym na Ziemi), Rzeka (motywem przewodnim wystawy jest rzeka i jej otoczenie), przeŻYCIE (wystawa zawierająca eksponaty o treści przyrodniczej, fizycznej i podróżniczej), przeBUDOWA (pracownia kreatywna przeBUDOWA, która została wyposażona w nowatorski system klocków Imagination Play GroundTM), …To takie proste! (podstawę systemu wystawowego stanowią klocki gry komputerowej Tetris, których różne układy harmonijnie tworzą kompozycję ekspozycji), Idee (interdyscyplinarna wystawa łącząca nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz elementy sztuki).

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. Muzeum zajmuje się różnorodnymi aspektami polskiej kultury ludowej. Jest jednym z trzech samodzielnych muzeów etnograficznych w kraju. Prowadzi bogatą działalność edukacyjną dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, seniorów. Organizuje koncerty muzyki ludowej z polski i z zagranicy oraz kiermasze sztuki ludowej. W Muzeum odbywają się także warsztaty o różnorodnej tematyce, np. Odkrywamy tajemnice życia pradziadków (zajęcia na wystawie “Tajemnice codzienności…” kształtujące wyobrażenia uczniów o życiu ich przodków na przełomie XIX i XX w., na co dzień i od święta, z działaniami aktywizującymi), Technika w domu 100 lat temu (Uczestnicy zwiedzają wystawę “Tajemnice codzienności…” ścieżką udogodnień technicznych w życiu codziennym przed powszechną elektryfikacją, wyszukują pomysłowe rozwiązania i sporządzają notatki rysunkowe lub fotograficzne), Ecie, pecie, gdzie jedziecie… (Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia dziecka na wsi przed 100 laty, bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek oraz próbują swoich sił w tradycyjnych grach na podwórzu), Upiecz się nam chlebie! (Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają podstawowe rodzaje zbóż, tradycyjne sposoby pozyskiwania i obróbki ziarna oraz zwyczaje ludowe towarzyszące wypiekowi chleba, a także bajkę, przysłowia i zagadki z tym związane. Zajęcia kończy degustacja chleba), Ginące zawody, rzemiosła wiejskie (Uczestnicy wędrują po wystawach tropem ginących zawodów i rzemiosł wiejskich. Poznają wybrane narzędzia i surowce, kolejne czynności rzemieślnika podczas pracy oraz gotowe wyroby, a także zwyczaje związane z danym fachem).


Cena zawiera: Transport autokarem z Łodzi, bilety wstępu, usługi przewodnika, obiad, opiekę pilota, realizację programu, ubezpieczenie NNW (10 tys. złotych).


[Fot. (3,4,5): Muzeum Etnograficzne w Toruniu]